"شنبه - پنج شنبه 19:00 - 8:00"

کاشت میلگرد در بتن

کاشت میلگرد در بتن

کاشت میلگرد در فونداسیون بنا به دلایل مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از جمله محلهای مصرف کاشت میلگرد، کاشت میلگرد در فونداسیون می باشد. مانند کاشت ریشه ستون، کاشت ریشه دیوار برش و کاشت بولت برای تغییر مکان یا تغییر مشخصات در فونداسیون.
کاشت میلگرد در فونداسیون در واقع عملیاتی است که طی آن میلگرد در هر سایزی در بتن موجود که از قبل در محل اجرا شده جایگذاری می شود و می تواند همچون میلگردهای انتظار که قبل از بتن ریزی در محل کارگذاری می شوند عملکرد سازه ای داشته باشد.
این کاشت میلگرد در فونداسیون که امروزه نزد مهندسان عمران طرفداران زیادی دارد، در صورت اجرای صحیح و در نظر گرفتن تمامی مسایل مربوطه میتواند تا حد قابل توجهی ظرفیت باربری مقطع بتنی را افزایش دهد.
همچنین به جهت استفاده از تکنولوژی روز در کاشت میلگرد در فونداسیون می توان تا حد زیادی از هدر رفت زمان، منابع مالی و منابع انسانی در پروژه جلوگیری کرد.