همین الان تماس بگیر 09126080038
اجاره هیلتی کرایه هیلتی اجاره پیکور کرایه پیکور اجاره چکش برقی اجاره هیلتی تهران اجاره بتن کن
اجاره هیلتی | اجاره بتن کن |اجاره هیلتی تهران |کرایه هیلتی تهران | اجاره چکش تخریب | اجاره هیلتی 7 کیلویی | اجاره هیلتی 11 کیلویی | اجاره هیلتی 32 کیلویی | اجاره دریل بتن کن | اجاره دریل بتن کن 4 شیار | کاشت بولت | فروش چسب کاشت میلگرد | ارسال تخریبکار | تخریبکار با دستگاه | اجاره دستگاه جوش | اجاره شیارزن | اجاره مینی فرز | اجاره هیلتی شمال تهران|اجاره هیلتی شرق تهران|اجاره هیلتی غرب تهران

بهسازی سازه ای فنداسیون

بهسازی سازه ای فنداسیون در ابزارکده

مقاوم سازی فنداسیون ساختمان شامل هر تغییری در ساختار یا ابعاد پی موجود ساختمان است که به منظور تطبیق دادن سرویس دهی پی با شرایط جدید انجام می پذیرد.
از دلایل عمده ای که باعث میشوند تا اقدام به تقویت و بهسازی پی نماییم عبارت اند از :
خطاها و اشتباهات در طراحی و اجرا، تغیرات در کاربری ساختمان، بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، عمر بالای ساختمان ها (عمر بالای 10 سال)، به روز شدن آیین نامه ها

موارد آسیب پذیری در پی ها:

 • وجود نیروی کششی بلند کننده
 • وجود نشست های زیاد و غیرقابل قبول در پی
 • لغزش پی ساختمان
 • وجود پتانسیل روانگرایی، ماسه سریع و تورم در خاک زیر شالوده
 • عدم کفایت ظرفیت خمشی یا برشی (برش خمشی یا برش سوراخ کننده) مقطع پی
 • تهاجم مواد شیمیایی مضر موجود در خاک و آب زیرزمینی به بتن پی
 • وقوع تنش فشاری بیش از ظرفیت باربری در زیر پی
 • وجود نیروی فشاری یا کششی بیش از ظرفیت ژئوتکنیکی سازه ای در شمع ها
 • عدم پایداری سازه پی مخصوصا برای ساختمان هایی که بر روی زمین های شیبدار احداث شده اند.
 • مشکلات مقاوم سازی فونداسیون ها
 • هزینه های بالا
 • لزوم تخلیه کلیه و یا قسمتی از فضاهای طبقه همکف یا زیرزمین
 • تخریب دال کف زمین در داخل ساختمان و سنگ فرش های بیرونی
 • فضای بسیار محدود در طول عملیات مقاوم سازی به علت وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی
 • ارتفاع محدود برای تجهیز ساختمان
 • صدا و لرزش های ساختمان

تعریف بهسازی سازه:

موارد آسیب پذیری در پی ها در ابزارکده

بهسازی در صنعت ساختمان به مفهوم احیاء یا افزودن قابلیت بهره برداری ساختمان و افزایش طول عمر مفید آن است یا بهسازی به مجموعه تعهدات و عملیاتی گفته می شود که قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی را در ساختمان ایجاد می کنند که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آنها نیست.

دامنه ی تغییرات در بهسازی سازه ای:

دامنه ی بهسازی و حجم گستره ی عملیات، یعنی میزان دخالت در وضع موجود ساختمان، بسته به نوع و میزان نارسایی که بهسازی به منظور جبران آن صورت می گیرد متغیر است و ممکن است از ساده ترین و کمترین دخالت، به سمت پیچیده ترین و بیشترین دخالت به شرح زیر رده بندی شود:

 • ترمیم
 • تعمیر
 • بازسازی
 • جایگزینی

مراحل مختلف عملیات بهسازی پی:

 • اقدامات اولیه شامل بازدید و معاینه ، ارزیابی ، جمع آوری اطلاعات ، تصمیم گیری
 • تکمیل اطلاعات ، بررسی و تشخیص علل نارسایی ها ، تجدید نظر در تصمیمات مرحله اول
 • چاره جویی شامل تعیین نوع بهسازی ، انتخاب مصالح و روش بهسازی
 • باز طراحی شامل تهیه نقشه ها و دستور العمل های اجرایی و دفترچه مشخصات فنی ویژه عملیات بهسازی
 • درمان شامل تهیه برنامه زمان بندی ، شروع عملیات اجرایی ، تغییرات متناسب با اطلاعات جمع آوری شده در حین عملیات بهسازی

اجاره هیلتی در مناطق مختلف تهران مثل مناطق شرق، شمال تهران، جنوب تهران و به ویژه اجاره هیلتی غرب تهران در ابزارکده مرجع کرایه انواع هیلتی در تهران

اطلاعاتی که در مقاوم سازی و بهسازی فنداسیون ها نیاز به تجزیه و تحلیل دارند:

 • شرایط خاک
 • بررسی پی و دیوارههای پی
 • بررسی بصری و کاوش های زمینی
 • گزارش خسارات و بررسی ترک های موجود
 • گزارش نشست و نشست وابسته به زمان
 • بررسی پرونده ساخت و ساز و آرشیو نقشه ها
 • محاسبه بار پی (سیستم استاتیکی)
 • اندازه گیری ارتعاشات،کنترل کیفیت
 • اندازهگیری سطح آب زیرزمینی و فشار آب حفره ای
 • موارد آسیب پذیری پی ها

انواع راهکارهای رفع عیوب فنداسیون:

برای رفع موارد عیوب پی می‌توان از راهکارهای مختلفی به صورت مجزا و یا در ترکیب با یکدیگر استفاده نمود؛ به طورکلی تقویت و مقاوم سازی فونداسون را می‌توان به کمک یکی از روشهای زیر انجام داد:

۱- تقویت فونداسیون موجود (بهسازی سازه‌ای)
۲- بهبود شرایط پی (بهسازی ژئوتکنیکی)
۳- کاهش بار وارد بر فونداسیون از طریق سبک کردن ساختمان یا افزایش عناصر مقاوم جانبی

مقاوم سازی پی شامل تقویت فونداسیون ضعیف و یا احداث شالوده جدید می‌باشد، ولی در بعضی از موارد لازم است شرایط خاک زیر (پی) را بهبود بخشید.

راهکارهای بهسازی پی:

با توجه به نوع ضعف موجود در پی، راهکارهای مختلفی برای مقاوم سازی شالوده  وجود دارد که عبارتند از:
الف- مقاوم سازی فونداسیون شامل:
– افزایش ابعاد پی
– افزودن شناژ به پی موجود
– مقاوم سازی شالوده با کابل‌های پیش‌تنیده
– افزایش مقاومت شمع‌های موجود

ب- بهسازی ژئوتکنیکی شامل:
– تزریق (اختلاط مکانیکی)
– ریزشمع
– احداث شمع
– تقویت شالوده از زیر‌

 

راهکارهای مقاوم سازی فنداسیون:

افزایش ابعاد پی:
با افزایش ابعاد پی می‌توان سطح تماس بر پی را افزایش داد و از تنش‌های اعمالی بر پی کاست که این اقدام منجر به‌ افزایش ظرفیت باربری فونداسیون می‌شود. همچنین با افزایش ابعاد فونداسیون و به دنبال آن کاهش تنش موجود در پی، نشست‌های پی خاک نیز کاهش می‌یابد.

دو حالت افزایش ابعاد پی وجود دارد:
۱- افزایش ابعاد پی و ستون متصل به آن
۲- افزایش ابعاد پی به تنهایی

مراحل اجرای راهکار افزایش ابعاد فنداسیون:

 • خالی کردن اطراف پی از تراز روی آن تا تراز زیر بتن مگر به اندازه عرضی بیشتر از عرض مورد نیاز مقاوم سازی
 • مضرس کردن سطح بتن در بالا و وجوه عمودی شالوده
 • ایجاد سوراخ‌های افقی در اطراف شالوده برای کاشت شاخک (میخچه). (در صورت لزوم)
 • اجرای بتن مگر اضافی در ناحیه افزایش ابعاد
 • تمیز و مضرس کردن سطوح تماس اجرای چسب پلیمری بر روی سطوح نمایان پی
 • اجرای آرماتورهای اضافی برای بتن مسلح جدید مطابق نقشه‌های اجرایی
 • اجرای بتن جدید
 • جدا کردن قالب‌ها و مراقبت از پی با پوشاندن سطح بتن با گونیهای خیس (هرگز نباید پی را مستقیماً با آب خیس نمود، زیرا منجر به شستن  لایه‌های زیر آن می‌شود)
 • مقاوم سازی ستون (در صورت لزوم)
 • پرکردن مجدد پی ترجیحاً با خاک‌های درشت دانه در لایه‌های مختلفی که کاملاً متراکم شده باشند.
 • کامل کردن کف و سنگ فرش روی پی

افزودن شناژ به پی:
یکی از راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون در برابر لغزش، به هم بستن پی‌ها و ایجاد مشارکت کلیه پی‌ها در تحمل بارهای جانبی می‌باشد.

به همین منظور از شناژ برای بستن پی‌ها استفاده می‌گردد.

یکپارچه سازی فنداسیون:
این نوع بهسازی معمولاً در مواردی مورد توجه قرار می‌گیرد که بادبند یا دیوار برشی جدید بین دو ستون احداث شود.

در این‌ نوع مقاوم سازی فونداسیون علاوه بر افزایش ظرفیت برشی و خمشی فونداسیون، مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر شالوده نیز افـزایش‌ می‌یابد.

روش مقاوم سازی فونداسیون با کابلهای پیش‌تنیده:
یکی از روش‌های تقویت، اعمال نیروی پیش تنیدگی به مقطع می‌باشد.

معمولاً وقتی افزایش عمق شالوده از بالا به دلیل معماری ممکن نباشد، ظرفیت خمشی مثبت و منفی مقطع را می‌توان با عبور کابل‌های پیش‌تنیده، در حفره‌های تعبیه شده سراسری در طول شالوده یا در بتن جدید روی وجوه آن و پیش‌تنیده کردن آنها، افزایش داد.

نیروهای پیش‌تنیدگی فوق در دو امتداد عمودی و افقی به شالوده اعمال می‌شوند. نیروهای پیش تنیدگی قائم باعث افزایش ظرفیت برشی و نیروهای پیش‌تنیدگی افقی باعث افزایش ظرفیت برشی و خمشی به طور همزمان می‌شوند.

پیش‌تنیدگی افقی بوسیله کابلها و مفتولهای متداول و پیش تنیدگی قائم با مقاوم سازی پی با FRPصورت می‌گیرد

افزایش مقاومت شمع‌های موجود:

در ساختمان‌های احداث شده برروی شمع، شمع ها ممکن است نتوانند به صورت مناسبی در برابر بارهای جانبیمقاومت کنند؛ همچنین شمع‌ها ممکن است در محل اتصال به سر شمع دچار مشکل شده باشند.

احداث شمع:

شمع‌ها بهتر است به صورت جفت و با فاصله‌ای یکسانی از بر دیوار قرار گیرند. اگر دیوار در مجاورت ملـک همسایه باشد، به ناچار کلاهک شمع‌ها از یک سمت ادامه می‌یابند. 

در این مورد شمع‌ها ممکن است تحت کشش قرار گیرند. در نتیجه باید برای کشش طراحی شوند.

سخن پایانی

ابزارکده مفتخر است که برای آسایش و راحتی مهندسان و سازندگان و مشتریان این مجموعه شرایطی را فراهم کرده است که در صورت اجاره هیلتی و اجاره انواع تجهیزات تخریب، خرابی و حتی سوختن دستگاه هیلتی به هیچ عنوان به عهده مشتری نباشد و در صورت خرابی یا سوختن بدون هیچگونه سوال و جوابی در عرض کمتر از یک ساعت دستگاه سالم به صورت رایگان جایگزین میشود تا عملیات تخریب پروژه متوقف نشود.

ما در ابزار کده خوشحالیم از اینکه توانسته از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره بهترین خدمات اجاره تجهیزات و ابزار تخریب و برش بتن و سوراخکاری در تهران و حومه با سریعترین سرویس دهی  را در اختیار شما مشتریان گرامی بگذاریم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید

پیمایش به بالا